İLKÖĞRETİM DAİRESİ YER DEĞİŞTİRME BEKLEME LİSTESİ (ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ) (18 EKİM 2023)

2023-2024 Öğretim Yılı yer değiştirmelerine ilişkin 18-20 Ekim 2023 tarihlerinde alınan başvurular neticesinde oluşturulan Yer Değiştirme Bekleme Listesi, belirlenen kriterlere göre düzenlenerek yeni Yer Değiştirme Bekleme Listesi oluşturulmuştur.

Yer Değiştirme Bekleme Listesi’ne yapılacak itirazlar, üç iş günü içerisinde (23, 24 ve 25 Ekim 2023, Çarşamba mesai bitimi saat 15:30’a kadar) İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne yazılı olarak kabul edilecektir.

İtirazlardan sonra kesinleşen Yer Değiştirme Bekleme Listesi, 26 Ekim 2023,Perşembe günü tekrardan www.mebnet.net ve iod.mebnet.net adresinden duyurulacaktır.

 

2023-2024 Öğretim Yılı nakil çalışmaları için oluşturulan Yer Değiştirme Bekleme Listesi (Özel Eğitim Öğretmenleri) ektedir.