İLKÖĞRETİM DAİRESİ YER DEĞİŞTİRME BEKLEME LİSTESİ (MÜDÜR-MÜDÜR MUAVİNİ) (29 Eylül 2022)

Müdür ve müdür muavini yer değiştirmelerine ilişkin 27-28 Eylül 2022 tarihlerinde alınan başvurular neticesinde oluşturulan Yer Değiştirme Bekleme Listesi, belirlenen kriterlere göre düzenlenerek yeni Yer Değiştirme Bekleme Listesi (Müdür-Müdür Muavini) oluşturulmuştur.

Yer Değiştirme Bekleme Listesi’ne (Müdür–Müdür Muavini) yapılacak itirazlar, üç iş günü içerisinde (30 Eylül, 3 ve 4 Ekim 2022, Salı mesai bitimi saat 16:15’e kadar) İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne yazılı olarak kabul edilecektir.

 

İtirazlardan sonra kesinleşen Yer Değiştirme Bekleme Listesi (Müdür – Müdür Muavini), 5 Ekim 2022 Çarşamba tekrardan www.mebnet.net ve iod.mebnet.net adresinden duyurulacaktır.

Bekleme Listesini indirmek için tıklayınız.