İLKÖĞRETİM DAİRESİ YER DEĞİŞTİRME BEKLEME LİSTESİ (6 Mart 2024)

İlköğretim Dairemize bağlı okullarımızda, yeni Müdür ve Müdür Muavini eksikliklerinin giderilebilmesi için hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir. 28–29 Şubat ve 1 Mart 2024 tarihlerinde alınan başvurular neticesinde oluşturulan Yer Değiştirme Bekleme Listesi ekte belirtilmiştir.
7– 8–11 Mart 2024 tarihlerinde (3 iş günü) itiraz kabul edilecek ve yapılacak olan itirazlardan sonra 12 Mart 2024 tarihinde kesinleşen liste iod.mebnet.net adresinde tekrardan yayınlanarak aynı gün itibarı ile sırası gelen Müdür ve Müdür Muavinlerimiz nakil çalışmaları için aranmaya başlanacaktır.

Yer Değiştirme Bekleme Listesi (6 Mart 2024) indirmek için tıklayınız.