İlköğretim Dairesi Yer Değiştirme Bekleme Listesi (26 Mayıs 2022)

2022-2023 Öğretim Yılı için 11 Nisan-6 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınan başvurular neticesinde oluşturulan Yer Değiştirme Bekleme Listesi, belirlenen kriterlere göre düzenlenerek yeni Yer Değiştirme Bekleme Listesi oluşturulmuştur. Ancak yeni Müdür ve Müdür Muavini nakillerinin tamamlanmamasından dolayı liste üzerinde Müdür ve Müdür Muavini tercihlerinde düzeltme yapılmamıştır.

Yer Değiştirme Bekleme Listesine yapılacak itirazlar, üç iş günü içerisinde (31 Mayıs 2022, Salı mesai bitimi saat 14:30’a kadar) İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne yazılı olarak yapılmalıdır.

İtirazlardan sonra kesinleşen Yer Değiştirme Bekleme Listesi, 1 Haziran 2022 Çarşamba tekrardan www.mebnet.net ve iod.mebnet.net adresinden duyurulacaktır.