İLKÖĞRETİM DAİRESİ YER DEĞİŞTİRME BEKLEME LİSTESİ (7 HAZİRAN 2022)

2022-2023 Öğretim Yılı için 1-3 Haziran 2022 tarihleri arasında alınan başvurular neticesinde oluşturulan Yer Değiştirme Bekleme Listesi, belirlenen kriterlere göre düzenlenerek yeni Yer Değiştirme Bekleme Listesi oluşturulmuştur. Ancak yeni Müdür ve Müdür Muavini nakillerinin tamamlanmamasından dolayı liste üzerinde Müdür ve Müdür Muavini tercihlerinde düzeltme yapılmamıştır.

Yer Değiştirme Bekleme Listesine yapılacak itirazlar, üç iş günü içerisinde; 10 Haziran 2022, Cuma mesai bitimi saat 14:30’a kadar İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne yazılı olarak yapılmalıdır.

İtirazlardan sonra kesinleşen Yer Değiştirme Bekleme Listesi, 13 Haziran 2022 Pazartesi günü tekrardan www.mebnet.net ve iod.mebnet.net adresinden duyurularak, yer değiştirme işlemlerine 13 Haziran 2022 tarihinde başlanması hedeflenmektedir.

Bekleme Listesini indirmek için tıklayınız.