İLKÖĞRETİM DAİRESİ KESİNLEŞEN YER DEĞİŞTİRME BEKLEME LİSTESİ (13 HAZİRAN 2022)

İlköğretim Dairemize bağlı okullarımızda, itirazlardan sonra kesinleşen Yer Değiştirme Bekleme Listesi ekte belirtilmiştir. Ancak yeni Müdür ve Müdür Muavini nakillerinin tamamlanmamasından dolayı liste üzerinde Müdür ve Müdür Muavini tercihlerinde düzeltme yapılmamıştır.

Kesinleşen bu liste ile sırası gelen öğretmenlerimizin nakil çalışmaları için yarından itibaren aranmaya başlanacaktır.

Kesinleşen Listeyi indirmek için tıklayınız.