İLKÖĞRETİM DAİRESİ KESİNLEŞEN YER DEĞİŞTİRME BEKLEME LİSTESİ (12 Mart 2024)

İlköğretim Dairemize bağlı okullarımızda, itirazlardan sonra kesinleşen Yer değiştirme Bekleme listesi (12 Mart 2024) ekte belirtilmiştir.

Kesinleşen bu liste ile sırası gelen Müdür ve Müdür Muavinlerimiz nakil çalışmaları için bugünden itibaren aranmaya başlanacaktır.

Yer Değiştirme Bekleme Listesi (12 Mart 2024) indirmek için tıklayınız.