ALAYKÖY İLKOKULU, GÖNYELİ İLKOKULU, GÖNYELİ FAZIL PLÜMER ANAOKULU, LEFKOŞA VAKIF ANAOKULU VE ŞHT. ERTUĞRUL İLKOKULUNU ZİYARET ETTİK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, Daire Müdür Muavini Selim Özmenek ile birlikte bugün sırasıyla Alayköy İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Lefkoşa Vakıf Anaokulu ve Şht. Ertuğrul İlkokuluna ziyaretlerde bulundu. Geçtiğimiz Eğitim Öğretim Yılında bu okullarda yapılan yatırımları, okulların alt yapılarıyla birlikte mevcut durumlarını, okulların ihtiyaçlarını, önümüzdeki eğitim yılında virüsten korunma tedbirleri ve okullarımızı aktif durumda tutmak, çözümler üretmek amacıyla okul yöneticileri ile görüşerek, yerinde incelemelerde bulundu.
Alayköy İlkokulunda bu dönem içerisinde tamamlanan okul çevresindeki demir korkulukların yükseltilmesi, yıkılıp tekrar inşaatı başlanan tuvaletlerdeki son durumu, Fen laboratuvarı için hazırlanan sınıf, Okul Öncesi binası, Okul Kütüphanesi, Okul Müdürü Özden Ünbay, Okul Müdür Muavinleri Yücel Özenli ve Zehra Sarıca ile birlikte yerinde inceledi.
Gönyeli İlkokulunda geçtiğimiz yıllarda yapılan binanın son durumu, ihaleye çıkılacak olan kalan diğer dersliklerin yeri, öğretmen odası, okul spor salonu ile ilgili sorunların çözümü ve alınması gereken tedbirler Okul Müdürü Rağıp Öztüccar ile birlikte yerinde incelendi.
Daha sonra Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulunda önümüzdeki dönem pandemi dolayısı ile alınacak tedbirler,okulun Atatürk Büstünün yapımı ile ilgili Okul Müdürü Canan Gürkan ve Okul Müdür Muavini Selen Demiray ile görüşüldü.
Lefkoşa Vakıf Anaokulunda Okul Müdürü Yılbay Emel ve Müdür Muavini Havva Eminsel ile okul fiziki yapısı, öğretmen odasının genişletilmesi, yeni yapılacak olan su depoları yerinde incelendi.
Şht. Ertuğrul İlkokulunda genişletilip tekrar restore olacak olan okul tuvaletleri, Fen Laboratuvarı, okulun fiziki yapısı ve pandemiden dolayı alınacak tedbirlerle ilgili Okul Müdürü Selda Ersoy ile görüşülerek yerinde incelemelerde bulunuldu.