İLKÖĞRETİM DAİRESİ YER DEĞİŞTİRME BEKLEME LİSTESİ (MÜDÜR-MÜDÜR MUAVİNİ) (15 Temmuz 2022)

       Müdür ve müdür muavini yer değiştirmelerine ilişkin 13-15 Temmuz 2022 tarihlerinde alınan başvurular neticesinde oluşturulan Yer Değiştirme Bekleme Listesi, belirlenen kriterlere göre düzenlenerek yeni Yer Değiştirme Bekleme Listesi (Müdür-Müdür Muavini) oluşturulmuştur.

     Yer Değiştirme Bekleme Listesi’ne (Müdür – Müdür Muavini) yapılacak itirazlar, üç iş günü içerisinde (18, 19 ve 21 Temmuz 2022, Perşembe mesai bitimi saat 17:30’a kadar) İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne yazılı olarak kabul edilecektir.

     İtirazlardan sonra kesinleşen Yer Değiştirme Bekleme Listesi (Müdür – Müdür Muavini), 22 Temmuz 2022 Cuma tekrardan www.mebnet.net ve iod.mebnet.net adresinden duyurulacaktır.

Yer Değiştirme Bekleme Listesi (Müdür – Müdür Muavini) indirmek için tıklayınız.